در خلاصه داستان فیلم بل و سباستین: نسل جدید belle et sébastien: nouvelle génération اینگونه آمده است که سباسستین پسری نوجوان است که بر خلاف میلش کل تابستان را با مادربزرگش می گذرا