در خلاصه داستان فیلم ای وطن مره وطن ae watan mere watan اینگونه آمده است که در بحبوحه مبارزات هند برای آزادی در سال 1942، یک دختر جوان شجاع یک ایستگاه رادیویی زیرزمینی را راه اندازی می کند تا پیام وحد