در خلاصه داستان سریال افعی تهران اینگونه آمده است که ماجراهای یک کارگردان سینماست که درگیر پرونده قتلی می‌شود. پرداختن به مناسبات و اتفاقات سینما بخشی از جذابیت های این سریال است   سریال