فصل سوم ریلیتی شو پدرخوانده به کارگردانی سعید ابوطالب در سال 1403 ساخته شده است. اجرای این مسابقه معمایی بر عهده کامبیز دیرباز است. در فصل جدید پدرخوانده شرلوک هولمز شخصیت جدیدی که اضافه شده است هم اک