در خلاصه داستان فیلم سگ جهنمی hell hound اینگونه آمده است که لورنو که یک قاتل است، آماده ترک حرفه‌اش است، به یک دوست قدیمی به نام سیتان کمک می‌کند و آخرین کار را در تایلند می‌گیرد و به